Köttmästarna I Helsingborg AB är ett familjeföretag som startades 1974. 

Varje dag strävar vi efter att vara flexibla gentemot våra kunder och våra leverantörer. Vårt mål är att alltid leverera produkter av hög kvalitet, vi vill vara bättre än vad kunden förväntar sig.

Vi styckar djur från Svenska bönder. De djur vi styckar är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Köttet vi levererar är således förädlat och förpackat i Sverige.

Djuren har under sin uppväxt blivit behandlade enligt den Svenska djurskyddslagen.

Vi levererar våra köttsorteringar främst till charkindustrin men även till grossister och butiker.

Vi finns på Ättekulla industriområde i Helsingborg

Stenbrovägen 2

253 68 Helsingborg

Kottmastarna livsmedelscertifikat Klicka på certifikatet för att hämta.