Kött från Sverige

Hur vi på Köttmästarna jobbar med Svenskt Kött.

Sedan starten 1974 har vi enbart styckat djur som är födda, uppväxta och slaktade i Sverige.

Den Svenska djurskyddslagen garanterar att djuren föds upp i en närmiljö där de kan utöva sina naturliga beteenden. Suggor skall få gå fritt och inte hållas bundna eller vara fixerade.

*Det är i Sverige förbjudet att i tillväxtfrämjande syfte ge djuren anitbiotika. Detta förbjöds i Sverige 1986. I Sverige är antibiotika för veterinärmedicinskt bruk receptbelagt. Antibiotika får inte användas utan veterinärmedicinska skäl. (*Källa SVA)

10 goda skäl att välja svenskt kött!

  • Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är uppfödda enligt världens mest omfattande djurskyddslag.
  • Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är friska djur. Den svenska djuruppfödningen har EU:s lägsta antibiotikaanvändning.
  • Respekt för djurens behov av naturligt beteende: I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå.
  • De svenska grisarna får strö och får behålla sin knorr.
  • De svenska korna, fåren och lammen går på sommarbete.
  • Öppna landskap: Tack var det öppna betade landskapet kan många arter av växter, fåglar och insekter leva.
  • Du bidrar till ett resursklokt användande av hela djuret när du köper charkuterier med svensk köttråvara.
  • Svenskt kött är lokalt producerat. Det bidrar till en levande svensk landsbygd.
  • Genom att köpa svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara är du med och skapar arbetstillfällen i Sverige.
  • Dessutom: Kött ger dig högvärdigt protein, järn, mineraler och vitaminer.